Solliciteren

Voornaam:
Achternaam:
Geboortedatum:

E-mailadres:
Mobiele nummer/Discord: (niet verplicht, vul het wel in als je in de whatsapp groep wilt)
Heb je in andere clans gezeten? (Alleen invullen als het van toepassing is)
Bij welke afdeling wil jij je aansluiten?
Hoeveel dagen in de week ben je beschikbaar?
Heb je nog vragen en/of opmerkingen?